Archive for دسامبر 2012

بها

دسامبر 28, 2012

انسان هیچ به دست نمی‌آورد، مگر آنکه ابتدا چیزی در مقابل‌اش بدهد. برای به دست آوردن، چیزی با ارزش برابر باید از دست برود. این قانون تبادل متوازن است. اولین قانون، و تنها حقیقت جهان.

چند قطره اشک دیگر باید بپردازم، در برابر عشقی که به من بخشیدی؟

Advertisements